Tips och trix med Bokbågen

Har du en Bokbåge som går att reglera på längden så ska du dra ut den rejält när du trär den över boken. Då går det lätt! Sen kan du skjuta ihop den om du vill att den ska ta mindre plats.
Om du greppar Bokbågen ganska nära tjocka änden när du böjer isär den så kan du åstadkomma mycket böj med en liten handrörelse.

Var och en hittar sitt eget sätt att vända blad när man använder Bokbågen, men här är några tips:
- Om man ligger och läser är det ofta enklast att helt ta av och på Bokbågen när man vänder. Bokbågen är perfekt när du läser i strandstolen om sommaren, eller ligger på magen och läser! (Längst ner på sidan finns några filmsnuttar som visar hur man kan vända blad).
- På notstället kan man vända blad med en hand. Man ser då till att ha Bokbågen i nedre marginalen. När man vänder blad så petar man först ner främre delen av Bokbågen så att den vilar mot notstället.
Bokbågen hålls på plats av bokpärmens baksida.
Efter att man vänt bladet lyfter man upp Bokbågen igen med tummen och långfingret medan övriga fingrar håller ordning på sidorna tills Bokbågen kommit på plats igen.

- Lång-Bokbågen kan du trä om hela notstället och inte bara runt boken. Det är bra vid utomhuskonserter för att vinden inte ska ta tag i noterna och då även tillsammans med lösa notpapper. På större notställ kan man behöva ha Bokbågen i övre marginalen och flippa den uppåt när man vänder på bladet. Om notstället är tunt och lösa notblad används kan man behöva "krympa" Bokbågen med några gummiband för att den inte ska glida ner. Klicka här för att se på bild i eget fönster.
- Ensembler som spelar utomhus använder ofta en pärm för noter. Då trär man Bokbågen runt pärmen. Ha den i övre marginalen på noterna mot vinden, och flippa den uppåt när det är dags att byta. Bokbågen ligger då ovanpå notbladen tills man fäller ned den igen. Klicka här för att se på bild.

Lämna inte Bokbågen "i spänn" under längre tid när du inte använder den för då håller den inte lika länge, men använd den gärna som bokmärke.

Här är några korta filmsnuttar som visar hur man kan göra när man vänder blad! Det är Lång-Bokbågen som visas på filmerna.
På rygg-1
På rygg-2
På rygg-3
På rygg-4
På bordet
I stolen